Tumblelog by Soup.io
 • crazyassshit
 • pijemywino
 • soulwax
 • einar
 • minderleister
 • toskafkee
 • kaha
 • quixoticelixer
 • guyver
 • TankistD
 • chudazupa
 • FLIVVER
 • dzisniezasne
 • chocolatekitten
 • 9agucha
 • Americanlover
 • favouriteworstnightmare
 • MerelyGifted
 • Freeminder23
 • jezsadysta
 • majenki
 • ploerre
 • pippameduza
 • oomakarena
 • blkid
 • Foxyladyy
 • MatrionaRasputin
 • greendaemon
 • xrayboy
 • dichotomos
 • panpancerny
 • marczycho
 • gug
 • cigarette04
 • utoopia
 • icd-10-g43
 • jeauvlaur
 • karmazynowa
 • sweetjezus
 • ano
 • sleepybeauty
 • isabellemonamour
 • jjm
 • COOLRADO
 • zachlanny
 • terriblelie
 • Kladderadatsch
 • schaaf
 • kryzystozsamosci
 • Annju
 • sadporn
 • blueeyes88
 • noomi
 • julios
 • zwierzewyzsze
 • nyuu
 • mrdobrov
 • fromheretoeternity
 • Arier
 • zielonyszalik
 • zycienakrawedzi
 • Irgi
 • ciesluk94
 • msj
 • fatcat
 • ahuramazda
 • floresintenebris
 • mojbalagannastrychu
 • JAgnaSta
 • Lilium
 • greens
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viayanek yanek
7811 f1f4
 "Przepowiadanie przyszłości będzie na tyle trafne na ile stabilna i niezmienna będzie nasza energia, na ile niezmienny będzie poziom naszej świadomości."
(jak mam się wyrwać z tej cholernej zupy, jak wrzucasz takie cuda? =.=)
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn
Reposted fromFlau Flau viaChlebek Chlebek
3010 64bf 500
Reposted fromdoublegj doublegj
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSaper300 Saper300
6507 3371
3926 a017
6501 8551 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafreeway freeway
1351 48ab
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafreeway freeway
1459 fc24
Reposted fromspring-flow spring-flow viafreeway freeway
9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreeway freeway
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viafreeway freeway
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viastonerr stonerr
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viagronsaker gronsaker
9350 3292
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagronsaker gronsaker
9838 48da 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
4607 1e6d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
4490 3ff1 500

silenceformysoul:

Piotr Stachiewicz (Polish, 1858-1938)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl